NEMA VIŠE ŠALE: U stambenim zgradama se uvode sasvim nova pravila igre!

Ilustracija

Stanari u stambenim zgradama koje, po donošenju Zakona o stanovanju, dobiju profesionalne upravnike moraće da se naviknu na sasvim nova pravila igre.

Buka, građevinski radovi, izdavanje stana, troškovi…. samo se neke od stvari koje će se značajno promeniti u odnosu na dosadašnju praksu.

Tako će, na primer, kada izdajete stan morati da prijavite podstanare i plaćate porez, jer će u suprotnom upravnik biti u obavezi da vas kao nesavesnog stanodavca „tuži“ državnim organima. I to nije sve.

Pre svega treba reći da svaka stambena zgrada, koja nema predsednika skupštine stanara, prema nacrtu zakona o stanovanju i održavanju zgrada, dobija prinudnog profesionalnog upravnika.

On će, kao što je već rečeno, moći da prijavi nesavesnog stanara državnim organima za različite prestupe.

Imaće, između ostalog i pravo da preduzima mere za naplatu potraživanja stambene zajednice, među kojima spada i podnošenje tužbe, raspolagaće sredstvima sa tekućeg računa stambene zajednice, a moći će i da na osnovu svake primljene prijave (nepoštovanje kućnog reda, buka i druge imisije) obavesti nadležni organ i zahteva preduzimanje određenih mera.

Kada upravnik dođe na vlast u stambenoj zgradi, on će skupštini stanara predlagati program održavanja zgrade, ali i visinu naknade za održavanje zajedničkih delova i zemljišta.

Kako navode u Privrednoj komori Srbije profesionalni upravnik biće osoba sa završenom četvorogodišnjom školom.

– Profesionalni upravnik moraće da ima položeni ispit za profesionalnog upravnika, da ima licencu, ali i da bude upisan u registar Privredne komore Srbije – ističu u Privrednoj komori.

PRAVA I OBAVEZE PROFESIONALNOG UPRAVNIKA

1. Predlaže skupštini stanara program održavanja zgrade

2. Predlaže skupštini stanara visinu naknade za održavanje zajedničkih delova zgrade i zemljišta

3. Stara se o održavanju katastarske parcele na kojoj se nalazi zgrada

4. Protiv osoba koja ne ispunjavaju obaveze prema stambenoj zajednici odlučuje o pokretanju odgovarajućih postupaka, pokreće postupke i preduzima druge zakonom predviđene mere

5. Uz saglasnost skupštine stanara odlučuje o načinu korišćenja zemljišta koje služi za redovnu upotrebu zgrade

6. Da na osnovu odluke skupštine stanara, preuzima menične obaveze u ime i za račun etažne zajednice

7. Da raspolaže sredstvima sa tekućeg računa stambene zajednice na osnovu deponovanja potpisa, u skladu sa propisima koji se odnose na vođenje tekućeg računa

8. Obezbedi mogućnost prijavljivanja kvarova ili drugih problema (kao što su: nepoštovanje kućnog reda, buka i druge imisije) u zgradi 24 časa neprekidno

9. Na osnovu primljene prijave obavesti nadležni organ o problemu, odnosno zahteva preduzimanje odgovarajućih mera, od nadležnog organa

10. Evidentira svaku primljenu prijavu sa podacima o problemu i vremenu prijema, kao i sa drugim podacima, ako su poznati (podaci o podnosiocu prijave, licu koje je uzrokovalo probleme i drugo)

11. Obezbedi izvršenje radova hitnih intervencija u primerenom roku

12. Preduzima mere za naplatu potraživanja stambene zajednice uključujući i podnošenje tužbe i preduzimanja mera za prinudno izvršenje

(Blic, foto: pixabay)

  • Šole

    A toliko nas vegani i vegetarijanci ubeđuju da jedemo biljke, sad ispada da su i ona živa bića koja ne bi da budu pojedena. Izgleda je sve u glavi i čovek postupa onako kako mu priroda nalaže, jedi ili budi pojeden. Majčica priroda je pri tom totalno ravnodušna, ko će koga da pojede prirodi je sasvim svejedno.

  • javorac

    Маму ли вам лоповску. Биће то крвава револуција а не љубичаста и пролећна, само ви наставите тако.