Evo kako možete biti oslobođeni od obaveze plaćanja takse za RTS i RTV

Pretplata

foto: sr.wikipedia.org

Od prvog januara tekuće godine uvedena je obaveza plaćanja takse za RTS i RTV, pri čemu je ugovoreno da će sredstva od uplaćene takse na području Srbije van teritorije Vojvodina ići RTS, dok će 70 odsto sredstava uplaćenih na teritoriji Vojvodine ići RTV, a ostatak RTS.

Međutim, kako javlja RTS, ukoliko ispunjavate sledeće uslove, možete biti oslobođeni od obaveze plaćanja takse za javni medijski servis:

Od obaveze plaćanja takse oslobađa se fizičko lice, korisnik merila električne energije, koje živi u jednočlanom domaćinstvu ili je hranilac porodice u višečlanom domaćinstvu, ukoliko je:

1. Osoba sa invaliditetom sa 100 odsto telesnog oštećenja;

2. Osoba sa invaliditetom sa manje od 100 odsto telesnog oštećenja, ako joj je, u skladu sa odredbama posebnih propisa, priznato pravo na dodatak za tuđu negu i pomoć;

3. Lice koje je trajno izgubilo sluh ili slepo lice;

4. Korisnik prava na novčanu socijalnu pomoć;

5. Penzioner sa minimalnom penzijom;

6. Fizičko lice korisnik više merila električne energije, za merilo električne energije, u stambenoj jedinici, odnosno poslovnom prostoru, koji se ne koristi

Pravo na oslobađanje od obaveze plaćanja takse, za tačke od 1 do 6, ostvaruje se na osnovu zahteva koji se podnosi na obrascu 1 (word doc format / pdf format), uz prilaganje potrebne dokumentacije (sastavni deo obrasca 1 je obaveštenje o potrebnoj dokumentaciji za oslobađanje od plaćanja takse za javni medijski servis).

Od obaveze plaćanja takse oslobađaju se i:

7. Ustanove koje se u smislu zakona koji uređuje oblast socijalne zaštite smatraju ustanovama za smeštaj korisnika, obrazovno-vaspitne ustanove, zdravstvene ustanove i organizacije osoba sa invaliditetom i preduzeća za radno osposobljavanje i zapošljavanje osoba sa invaliditetom;

8. Diplomatsko-konzularna predstavništva, pod uslovom reciprociteta.

Ukoliko ispunjavate neki od ovih uslova, i želite da podnesete zahtev za oslobađanje od ove obaveze, sve informacije možete dobiti na OVOM LINKU.

(dnevno.rs)

Budite prvi sa komentarom na članku "Evo kako možete biti oslobođeni od obaveze plaćanja takse za RTS i RTV"

Ostavite komentar

Vaša email adresa neće biti objavljena.