ZDRAVO TELO
Šta je istina o 5G zračenju?

Puštanjem u komercijalnu upotrebu, 5G usluge će postati deo naše svakodnevice. Međutim, u nekim zemljama, kao što su Švajcarska i Kina, javnost je izrazila zabrinutost…