Ko ne koristi ĆIRILICU, platiće paprenu kaznu!

Ilustracija

foto: Tanjug

Vlada Srbije formiraće savet za srpski jezik čiji će posao biti da brine o poštovanju službene i javne upotrebe ćiriličnog pisma. Celokupna komunikacija državnih, pokrajinskih i organa lokalne samouprave moraće da bude na srpskom jeziku, ćirilicom.

Isto važi i za obrazovne i naučne ustanove i medije čiji osnivač je država, koji imaju državni kapital, kao i za elektronske medije sa nacionalnim, regionalnim i lokalnim frekvencijama.

Ćirilica će biti obavezna i za sva javna preduzeća i ustanove i preduzeća sa većinskim državnim kapitalom, kao i profesionalna i strukovna udruženja koja predstavljaju svoju oblast na nacionalnom i međunarodnom nivou.

Na srpskom jeziku, ćirilicom, kako je predviđeno, obavezna je komunikacija u pravnom prometu, posebno za navođenje naziva, sedišta i delatnosti preduzeća, naziv robe, uputstva za upotrebu nekog proizvoda, deklaracije za proizvode, garantne listove, račune, potvrde…

Predloženi zakon definiše latinicu kao pomoćno pismo, te ako se nešto ispisuje na oba pisma, ćirilica mora da ima prednost.

– Predlog za izmene i dopune Zakona o službenoj upotrebi jezika i pisma prosleđen je Vladi Srbije i nalazi se u redovnoj proceduri. Čim se cela procedura završi Zakon će stupiti na snagu – rekli su nam iz Ministarstva kulture.

Ukoliko institucije koje imaju obavezu da koriste ćirilicu prekrše ovu odredbu, odgovorno lice biće kažnjeno od 5.000 do 100.000 dinara. Kazna za preduzeće koje latinicom ispiše naziv robe i usluga, uputstvo za upotrebu, deklaraciju ili garantni list biće od 500.000 do milion dinara, a odgovorno lice u organizacijama koje ignorišu ćirilicu biće kažnjeno do 70.000 dinara.

– U oblasti javnog informisanja na srpskom jeziku, obaveznim korišćenjem ćirilice obuhvaćeni su, pored javnih servisa, mediji sa učešćem državnog kapitala. Ostali mediji mogu dobijati podsticaje za korišćenje ćirilice – ističu iz Ministarstva kulture.

Postoje i izuzeci od službene upotrebe jezika i pisma, i to kada je reč o privatnoj komunikaciji, pisanju i upotrebi ličnih imena, dvojezičkim publikacijama i kompjuterskim programima, prihvaćenoj naučnoj i tehničkoj terminologiji, naučnim i umetničkim delima, kao i naučnoj i obrazovnoj delatnosti škola na stranim jezicima. Izuzete su i marke proizvođača i robe i oznake porekla robe i usluga.

– Poenta predloga je jasno i realno određivanja prostora službene upotrebe jezika i pisma, afirmicija ćirilice kao kulturnog dobra koje je i jedno od ravnopravnih pisama EU. Ako je već u regionu ćirilica prećutno istisnuta, državi Srbiji i srpskoj kulturi ne može biti svejedno da li je prisustvo ćirilice bitno suženo u društvenoj komunikaciji.

Latinica svoj prostor drži i održava svakako – dodaju iz Ministarstva kulture.

(Skandalozno.rs, Izvor: telegraf.rs)

Budite prvi sa komentarom na članku "Ko ne koristi ĆIRILICU, platiće paprenu kaznu!"

Ostavite komentar

Vaša email adresa neće biti objavljena.