NEMA VIŠE ŠALE: U stambenim zgradama se uvode sasvim nova pravila igre!

Ilustracija

Stanari u stambenim zgradama koje, po donošenju Zakona o stanovanju, dobiju profesionalne upravnike moraće da se naviknu na sasvim nova pravila igre.

Buka, građevinski radovi, izdavanje stana, troškovi…. samo se neke od stvari koje će se značajno promeniti u odnosu na dosadašnju praksu.

Tako će, na primer, kada izdajete stan morati da prijavite podstanare i plaćate porez, jer će u suprotnom upravnik biti u obavezi da vas kao nesavesnog stanodavca “tuži” državnim organima. I to nije sve.

Pre svega treba reći da svaka stambena zgrada, koja nema predsednika skupštine stanara, prema nacrtu zakona o stanovanju i održavanju zgrada, dobija prinudnog profesionalnog upravnika.

On će, kao što je već rečeno, moći da prijavi nesavesnog stanara državnim organima za različite prestupe.

Imaće, između ostalog i pravo da preduzima mere za naplatu potraživanja stambene zajednice, među kojima spada i podnošenje tužbe, raspolagaće sredstvima sa tekućeg računa stambene zajednice, a moći će i da na osnovu svake primljene prijave (nepoštovanje kućnog reda, buka i druge imisije) obavesti nadležni organ i zahteva preduzimanje određenih mera.

[adsenseyu1]

Kada upravnik dođe na vlast u stambenoj zgradi, on će skupštini stanara predlagati program održavanja zgrade, ali i visinu naknade za održavanje zajedničkih delova i zemljišta.

Kako navode u Privrednoj komori Srbije profesionalni upravnik biće osoba sa završenom četvorogodišnjom školom.

– Profesionalni upravnik moraće da ima položeni ispit za profesionalnog upravnika, da ima licencu, ali i da bude upisan u registar Privredne komore Srbije – ističu u Privrednoj komori.

PRAVA I OBAVEZE PROFESIONALNOG UPRAVNIKA

1. Predlaže skupštini stanara program održavanja zgrade

2. Predlaže skupštini stanara visinu naknade za održavanje zajedničkih delova zgrade i zemljišta

3. Stara se o održavanju katastarske parcele na kojoj se nalazi zgrada

4. Protiv osoba koja ne ispunjavaju obaveze prema stambenoj zajednici odlučuje o pokretanju odgovarajućih postupaka, pokreće postupke i preduzima druge zakonom predviđene mere

5. Uz saglasnost skupštine stanara odlučuje o načinu korišćenja zemljišta koje služi za redovnu upotrebu zgrade

6. Da na osnovu odluke skupštine stanara, preuzima menične obaveze u ime i za račun etažne zajednice

7. Da raspolaže sredstvima sa tekućeg računa stambene zajednice na osnovu deponovanja potpisa, u skladu sa propisima koji se odnose na vođenje tekućeg računa

8. Obezbedi mogućnost prijavljivanja kvarova ili drugih problema (kao što su: nepoštovanje kućnog reda, buka i druge imisije) u zgradi 24 časa neprekidno

9. Na osnovu primljene prijave obavesti nadležni organ o problemu, odnosno zahteva preduzimanje odgovarajućih mera, od nadležnog organa

10. Evidentira svaku primljenu prijavu sa podacima o problemu i vremenu prijema, kao i sa drugim podacima, ako su poznati (podaci o podnosiocu prijave, licu koje je uzrokovalo probleme i drugo)

11. Obezbedi izvršenje radova hitnih intervencija u primerenom roku

12. Preduzima mere za naplatu potraživanja stambene zajednice uključujući i podnošenje tužbe i preduzimanja mera za prinudno izvršenje

(Blic, foto: pixabay)

[adsenseyu1]

2 komentara na "NEMA VIŠE ŠALE: U stambenim zgradama se uvode sasvim nova pravila igre!"

  1. A toliko nas vegani i vegetarijanci ubeđuju da jedemo biljke, sad ispada da su i ona živa bića koja ne bi da budu pojedena. Izgleda je sve u glavi i čovek postupa onako kako mu priroda nalaže, jedi ili budi pojeden. Majčica priroda je pri tom totalno ravnodušna, ko će koga da pojede prirodi je sasvim svejedno.

  2. Маму ли вам лоповску. Биће то крвава револуција а не љубичаста и пролећна, само ви наставите тако.

Ostavite komentar

Vaša email adresa neće biti objavljena.