SAČUVAJTE radnu knjižicu, iako više nije validna: EVO ZAŠTO!

Ne vredi više ništa

Radna knjižica je od Nove godine “otišla u istoriju” i više nije validan dokument potreban za zapošljavanje i ostvarivanje prava po osnovu osiguranja i rada.

Umesto radne knjižice podaci o svim zaposlenima u jednom preduzeću biće u elektronskim bazama poslodavca, PIO fonda i Centralnom registru. To znači da zaposleni ne treba ništa da radi, kupuje ili prijvljuje već ceo posao završava poslodavac.

– Sistem funkcioniše i poslodavac je dužan da za zaposlenog s kojim je zasnovao radni odnos posle 1. januara 2016. godine ili kome prestane radni odnos posle tog datuma, podnese Jedinstvenu prijavu na obavezno socijalno osiguranje (obrazac M) – objašnjavaju za “Blic” u PIO fondu.

Jedinstvena prijava se podnosi neposredno preko Portala CROSO u elektronskom obliku. Druga mogućnost je da se dokazi o zasnivanju ili prestanku radnog odnosa dostave na šalter PIO ili RFZO.

– U tom slučaju ove organizacije umesto poslodavca podnose prijavu u elektronskom obliku preko Centralnog registra i podatke iz nje evidentira u svojim evidencijama – kažu u PIO.

Vaša radna knjižica više ne vredi ništa: EVO OD KADA!

Međutim, radne knjižice izdate zaključno sa 31.12.2015. godine nastavljaju da se koriste kao javne isprave, a podaci upisani u te knjižice mogu da služe kao dokaz za ostvarivanje prava iz radnog odnosa i drugih prava u skladu sa zakonom. Ona vam, naime, može zatrebati prilikom odlaska u penziju za eventulanu potrebu dokazivanja radnog staža.

Ukoliko poslodavac Jedinstvenu prijavu podnosi preko šaltera RFPIO ili RFZO, ove organizacije su dužne da mu izdaju potvrdu o prijemu Jedinstvene prijave na obrascu M-A.

U Ministarstvu za rad objašnjavaju da Centralni registar raspolaže svim podacima o osnovu i trajanju osiguranja, prijavi i odjavi sa osiguranja, promenama osnova osiguranja.

– Na taj način u potpunosti i sa većom verodostojnošću obezbeđuje svim korisnicima (poslodavcima, zaposlenima, drugim radno-angažovanim licima i osiguranicima po nekom drugom osnovu, nezaposlenima i organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja i drugim korisnicima), podatke o radno-pravnom statusu lica i druge potrebne podatke od onih koji su se unosili u radnu knjižicu i kao takvi koristili u prethodnom periodu- navode u Ministarstvu.

(blic)

[adsenseyu4][adsenseyu4]

Budite prvi sa komentarom na članku "SAČUVAJTE radnu knjižicu, iako više nije validna: EVO ZAŠTO!"

Ostavite komentar

Vaša email adresa neće biti objavljena.